2017. március 16., csütörtök

1848 március 15-i érdekességek némi párhuzammal.


2017 március 15-én Budapesten a Kossuth téren a VÁLASZ párt 

megemlékezésén az volt a tisztem, pár érdekességet említsek meg 1848 március

15-éről megemlékezés gyanánt. 


Ezt az ott általam elmondott megemlékező érdekességet most aktualizáltam 

kicsit saját megjegyzésekkel. A piros színű kiemelések tőlem erednek. 

Íme! 


Kulcsár Lajos vagyok Gyomaendrődről. Jogfosztott szolgálati

 járadékos honvéd tiszt. "Kádár huszár."...ahogy titulált 

minket

 orbán egyik ifjú hűbérese.... ( megsúgom az ifjú orbán 

titánnak... Ha mi valóban "Kádár huszárok" lettünk volna a

 gazdád és társai még mindig börtönben szikkadnának, esetleg 

külföldön Soros bérencként illegalitásban tengetnék életüket, 

vaaagy...mint jogászok hűen szolgálnák a Kádár rendszert. )


1848 Március 15 -e a szabadságharc első napja. Erről a napról

 említek meg nektek pár érdekességet néhány saját

 kiegészítéssel.


A 12 pont kinyomatásakor Landerer, a nyomdász a látszat kedvéért

 kérte a forradalmárokat: mutassák meg a kiszedendő anyagon a

 cenzori jóváhagyó bélyegzőt. Mivel ilyen természetesen nem volt,

 Landerer fennhangon kijelentette: sajnálja, nem szedhetik ki a

 szöveget… a forradalmárok (ki látott ilyen jól nevelt 

forradalmárokat?) ( Mint mi...ugye?...mert a demokrata nem olyan... ) 

csalódottan tovább is indultak – volna! Ha Landerer oda nem súgja

 Irinyinek: „Foglaljanak le egy gépet!”. Irinyi erre hangosan

 bejelentette: „E sajtót a nép nevében lefoglaljuk!”. ...és mi

 mikor foglaljuk vissza a szabad Magyar sajtót? A diadalmas

 közjáték után Landerert – saját kérésére! - a főnöki irodába zárták.


Az első magyar kokárdát Szendrey Júlia készítette férje-urának,

 Petőfi Sándornak, a párizsi események hatására. A kokárdában a

 piros az erőt, a fehér a hűséget, a zöld a reményt jelképezi.

A költő a forradalom napján kék zsinóros kabátot (atillát) viselt.

 Kardot kötött az oldalára - ami egyébként nem volt szokása -, és 

nagy tollas kalapot vett fel. Tudatosan készült a forradalmi 

szerepre, katonai mintára. Tudta, egy vezetőnek már messziről jól kell 

látszania. ...és nem azért mert 180 centi fölötti a magassága, hanem 

TISZTESSÉGE, EMBERSÉGE okán! ...és ugye nem ám úgy ahogy a 

szeretett vezér, körbevéve magát seregnyi TEK-es legénnyel. ... mert fél 

saját népétől.


A Pilvax kávéházat mindenki ezen a néven ismerte, de Petőfi

 Sándor kezdeményezésére átnevezték Szabadság-csarnokká. Nem

 ez volt az egyetlen, aminek a neve megváltozott ezekben az 

időkben, ugyanis Szabad sajtó utca lett a Hatvaniból, Március 

tizenötödike tér az egykori Egyetem térből, Szabadság tér pedig a

 Városház térből. .Ők akkor a SZABADSÁG hitével neveztek át......Ideje

 lenne visszaadni e nevek régi fényét.....

Petőfi Sándor a szabadságharc előtti éjjel írta meg a Nemzeti dalt,

 ám az tévhit, hogy a költő a Nemzeti Múzeum előtti lépcsőn

 elszavalta a szerzeményét, ugyanis valójában buzdító beszédet

 tartott.

. A kutatók szerint a Nemzeti dal elhangzott a múzeumnál, de azt 

egy színész szavalta el, nem a költő.


Ebédel a forradalom
Mivel sokan voltak, megkezdődött a nyomtatás, az elkészült
 példányokat azonnal osztogatni kezdték, miközben a nyomda előtt
 tolongó sokaságban beszédekkel táplálták a kigyúlóban lévő 
lángot. Dél körül meglepő fordulat következett... a márciusi ifjak
 hazaküldték a szakadó eső ellenére gyarapodó tömeget.

Őket csak ebédelni küldték haza. Minket mindig "békével haza"...és nem
 vártak vissza.... Mi csak "tömegnek kellettünk, biodíszletnek" Tapsikolni 
éljenezni a hangzatos beszédeket dadogva nyökögve felolvasóknak.
A magyar forradalom gyakorlatilag elment ebédelni, de előtte
 megbeszélik, délután háromkor találkoznak a Nemzeti Múzeum 
előtt. Az ifjak azonban folytatják a lázas munkát, a Nemzeti
 Színházba siettek és Bajza József igazgatótól megrendelték estére 
a betiltott nemzeti mű a Bánk bán ünnepélyes bemutatóját. Ezután 
a Nemzeti Múzeum vezetőjének nyújtották át a szabad magyar 
sajtó első termékeit. Ma? Lenne é színház igazgató ki bevállalná? 
Vajh smitt mariska a terrorháza mindenható ura?... be tenné e a 
házba?...Nem hiszem. Inkább szaladna gazdájához sírva ríva 
panaszra. 
A múzeum előtt délután a pesti polgárok mellett a mai Kálvin téri
 szénapiacra a József napi vásárra érkezők is csatlakoztak a 
tömeghez. Ezrével osztották a 12 pont és a Nemzeti dal példányait.
 Ezután a városházára vonultak, ahol a városatyák kezdeti 
húzódozás után a nép hangjának engedve aláírásukkal 
szentesítették a 12 pontot. Sikerrel járnak, hála Rottenbiller Lipót 
alpolgármesternek.

Vajon most csatlakozna é Pest városa? ... Lenne é egy "Rottembiller 
Lipót"?

Megalakult a nemzetőrség és mivel megszűnt a cenzúra, húszezer

 ember indult a sajtóvétség és izgatás miatt 

a helytartótanács épületében raboskodó Táncsics Mihály

 kiszabadítására Budára.


 Kokárdák a Nemzeti Színházban   

A helytartótanács “sápadt vala és reszketni méltóztatott”, de pár 

percnyi tanácskozás után szabadon engedte a költőt és eltörölte a 

cenzúrát. Ma?.....reszket vala....De nem ám attól hogy alá írja é,

 hanem a székét féltvén a funkciót...és nem lenne ki 

aláírja. Inkább arrogáns hatalmi gőgjével még szigorítana

 rajta. Táncsicsot a nép hintóra ültette és saját kezével vontatta

 át Pestre, egyenest a Nemzeti Színházba tartva a Bánk bán 

előadására. A mai Vörösmarty téren a Nádor fogadó bérlője, Hauer

 József állt a kocsi elé, és legszebb szobáját nyittatta meg a 

házaspárnak. Ma inkább kitaszítanák, kiátkoznák, hazaáruló 

libsibolsizsidósoros bérencnek kiáltanák ki. 

A szabadult rab felbotorkált a lépcsőn, be a szobába, 

és úgy ahogy volt, ruhástól végigdőlve az ágyon mély álomba 

zuhant. Hiába várták a színházban, felébreszteni nem tudták. Ő 

megtehette... a börtön a rabság elfárasztotta.... MI...megtehetjük!?

 ...átalhatjuk?.... és ha igen...Hogyan nézünk lányaink fiaink szemébe?....


A nézőtér dugig megtelt az előadást várva, a függöny mögött Jókai 

mellére a székely Laborfalvi Róza tűzte fel a kokárdát. A nemzeti

 színek mellett kék és sárga, azaz a székely színeket is felvonultató

 “rózsa” az unió jelképe volt. A színészek nemzeti színű 

kokárdákkal léptek ki a színpadra, Egressy Gábor a Nemzeti dalt 

szavalta, az énekkar énekelte hozzá a Himnuszt és Szózatot.


Milyen napra esett 1848. március 15-e? SZERDÁRA 
ESETT!...bizony! Mint az idei. 

Vasvári Pál, a forradalom egyik kiemelkedő alakja majdnem lekéste
 a március 15-ei eseményeket.

A menetrend megírásánál már jelen volt Vasvári Pál is, ám végig
 Petőfi tőrös botjával hadonászott és a nagy lendülettől a bot 
szuronya kirepült, majd beleállt az ajtófélfába. Petőfi ezt jó jelnek 
vette, mivel a szurony hegye Bécs felé mutatott.


Mikor lesz nekünk egy ilyen "szuronyunk"?...és merre fog mutatni?...jó
 jel lesz é?....


Hogy zajlott a fiatalok gyülekezése? Ennyire tudatosan készültek
 arra, hogy 15-én forradalmat csinálnak? Mi vajon? inkább 
sehogy....mi zászlókon, jelvényeken, felszólalókon, ki lehet ki nem
 lehet ott-okon vitázunk veszekszünk.

Elindul Petőfi március 15-én kora reggel jellegzetes távgyalogló 
lépteivel......Két ismerős alakot lát, és odakiabál: Vasvári, te vagy 
az? Vasvári, azt mondja. Igen! - Ki van ott veled? - Bulyovszky
 Gyula, az író. - Helyes, menjetek Jókai szobájába a Dohány utcába
 - mondja Petõfi.
Szendrey Júlia Jókait ugratta... Szerencséjére ekkor belép 
Bulyovszky, Vasvári, sőt maga Petőfi is. Az indulás helyett 
elkezdtek társalogni, ami sok mindenről szólt, csak a 
forradalomról nem. Végül mégis rájöttek, nekik aznap
 forradalmat kell csinálni és elindultak. 

Mi is rájövünk valamikor?....és elindulunk?...

Sükei elindult egyedül az előző este kidolgozott 12 ponttal a
 mostani Petőfi Sándor utcába. A követeléseket sajátosan adta elő
 az összeverődött harminc embernek, ugyanis dadogott. Ha ennyi 
magyar van egy helyen, akkor egy titkosrendõr mindig van 
köztük, most is volt.  Most is van?.....Be is akarta vitetni Sükeit, de
 a nép nem engedte. Az egyik szemtanú azt írta, olyan sietősen 
távozott, hogy seggét verte az ina. Valaki felsóhajt a tömegben,
 hogy ki kellene nyomtatni, csak vigyék el előbb a cenzorhoz, de
 Petőfi azt mondja, cenzort többé nem ismerünk! ...Ugye ti 
gerinceteket elveiteket jó állami Magyar forintokért eladó
 elvtelen gerinctelen mai Magyar firkászok?.... Ti ismertek 
"cenzort"... a gazdáitokat.....

Kint Jókai tartja szóval az embereket, de megijed a tömegben a
 szemeket veszélyeztető rengeteg ernyőtől. - Holnap talán golyók 
zuhognak ránk - mondja. -. Akkor elfutunk-e? Ugye nem. -
 Nem! - kiabálják az emberek. - Akkor csukjuk be az ernyőket! 
Ötezer ernyő csukódik be egyszerre, egy kattanást lehet hallani és
 ez a kattanás ez a modern Magyarország első szívdobbanása.

Mi vajon mikor "csukjuk be azokat az ernyőket"? .....hogy aztán az
 a kattanás legyen egy új Modern demokratikus mindenki 
Magyarországa első szívdobbanása!


Délután háromkor újra összegyűlnek az emberek, most már vagy 
tízezren.


Most aztán Vajda János, a költő ugrik fel egy kofa asztalára, lesöpri
 róla a gúlába rakott másnapos zsemléket és fonnyadt almákat, és 
azt mondja: Esernyővel nem vívjuk ki a szabadságot. ...és fotelból 
sem!...Ugye!?

Föl a várba!....ott egy ember van börtönben, egy író, Táncsics 
Mihály, aki csak azért van fogságban, mert a nép javát akarta az 
írásaiban. Most nincsenek írók börtönben...MÉG!....csak a lapjuk a TV-
jük a maffia rezsim hűbéresei által felvásárolva.....És húszezer ember 
vág neki a hajóhídnak. Szathmáryné Farkas Lujza, egy színésznő 
viszi elől a szűzmáriás zászlót. Vajh most lenne é aki az élre áll, s 
vinné a demokrácia zászlaját? Én tudok valakit aki biztosan.  .... 

Táncsics a börtönben akkor sejtette meg, hogy mi készül, amikor 
reggel székre állva kinézett az utcára, egy fiatal piarista papot látott 
hatalmas nemzeti színű kokárdával a fekete reverendán. Azt 
mondta a gyerekeknek a pap, ... "menjetek haza, nem olyan idő 
járja most, hogy a gyerek az utcán szaladgáljon. De jegyezzétek 
meg, nagy napja ez a magyar nemzetnek....és a mostani papok?..... 
Nemcsak Táncsics volt börtönben, hanem Eftimia Murgu Lugosi 
román ügyvéd is, aki szintén sajtóvétségért ült, de őt csak egy
 hónappal később engedik ki szapora bocsánatkérések közepette. 
Murgu aztán a szabadságharc végéig országgyűlési képviselő a
 temesközi románokkal együtt a magyar forradalom rendíthetetle
híve. .....ugye az "etnikailag homogén nemzet"?....


Ennyi volt. Talán elgondolkodhatnánk ezeken. Talán 
hasznunkra válna.

Valahogy így ért véget a nagy nap, ami Petőfi szerint: 

“Események folytatásának ez közönséges volna kétségkívül, de 

tekintve annak, ami volt, kezdetnek: nagyszerű, dicső. 

Nehezebb a gyermeknek az első lépést megtennie, mint 

mérföldeket gyalogolni a meglett embernek”.


....hát tegyük meg az első lépést!....



Köszönöm a figyelmet!


2017. március 8., szerda

Momentum és az ő jelenjövőképük ...orbán mint példakép.


Idézet az interjúból:

Fekete-Győr András - Momentum:
" ... Gyurcsány Ferenc mi az istent keres még a politikában. Már igazán eltakarodhatna a közéletből...
Szanyi Tibor pedig fideszes propagandalapoknak ad sértett interjúkat, ezzel magát minősíti.
Szerintem ezekkel az emberekkel szemben igenis keményen kell fellépni, fel kell hívni az emberek figyelmét, hogy ők valamit nagyon elcsesztek.
Orbán pedig egy baromi tehetséges politikus, aki az emberek nyelvén tud koherens világmagyarázattal szolgálni.
Nekem 2010-ben azért volt szimpatikus a Fidesz, mert különböző, szakmailag meggyőző karaktereket állított ki Orbán Viktortól Navracsics Tiboron és Lázár Jánoson át Áder Jánosig."


Nem mondom... "szép" példaképei vannak a suttyónak. Mint szakmai etalon a pofátlanul arrogáns lázár? ...a orbán golyóstoll áder?....a jellemtelen elvtelen navracsicska? Vezetésével jó úton halad a momentum a fideszkdnp-sedés felé.

"Nekem 2010-ben azért volt szimpatikus a Fidesz, mert különböző, szakmailag meggyőző karaktereket állított ki Orbán Viktortól Navracsics Tiboron és Lázár Jánoson át Áder Jánosig."

Neki ezek a "szakmailag meggyőző karakterek" azaz ő ilyen embereket képzel el mint etalonok. Ahhaaa! Ezekről fog példát venni? Nem fog. Már vett. Gondolom ezen elvei alapján kb. hasonló "szakmailag meggyőző karaktereket" állítanak majd ők is. Szép jövő elé nézünk.

Ifjúság! Jó lenne visszavenni abból a nagy orcából! Az aláírási kampány népszerűség mulandó ám.

Ja hogy az is megtévesztő volt? ... Azaz NEM OLIMPIA ELLENZÉSRŐL hanem OLIMPIA RENDEZÉSRŐL TARTANDÓ NÉPSZAVAZÁSRÓL szólt. Azaz adtak egy kártyát orbán kezébe hogy győztesen tudjon kihátrálni az olimpiából.

Aztán jó lenne kicsit tanulni még a múltról, vissza sétálni csak a rendszerváltásig, aztán értékelni a tetteket a szavakat a ki mit miért hogyan milyen körülmények közt - öket. Ha mindezt megtettétek és kellően reálisan értékeltétek, na akkor esetleg lehet nagy az az orca. ...de akkor sem illő annak aki e nép vezetésére pályázik. Szóval... SZERÉNYÍTSÉL!




"Orbán pedig egy baromi tehetséges politikus, aki az emberek nyelvén tud koherens világmagyarázattal szolgálni." (Fekete-Győr András a Momentum elnöke)

Ez a suttyó azt elfeledte hozzátenni hogy a melyik és milyen emberekén. Egyébként nem orbán a tehetséges, hanem a féreg tanácsadói. orbán csak egy akarnok diktátor aki belegajdult a hatalomba. A tanácsadói pedig ehhez szolgáltatnak tanácsokat, merthogy így ők -is- gazdagodnak, lophatnak csalhatnak. Jó lenne ha ez a momentumos suttyó ezt megjegyezné. Vagy tán orbán babérjaira pályázik? Szép egy példaképe van. ...és ezeket éltetik most sokan?...Ajjajj!

Ez az ifjú titán egy volt orbán rajongó család sarja. Ha minden igaz, akkor 28 éves ami ugye azt jelenti, rendszerváltás környékén született. A t szüléi így szocializálták a csemetét ebbe az orbán fan rendszerváltó mizériába. Ez az ifjú titán hallomásból a szüléi és gondolom a szüléi baráti körétől hallottak alapján értékeli ezt az egész 27 évet. Képtelen elszakadni a gyökerektől. Talán a szüléi nem kaptak trafikot?...földet?...ezért jól besértődtek orbánra? Ám legyek jobb indulatú?...talán kicsit belátták hogy valami nem stimmel orbán körül? Az ifjú titán pedig mint példaképre tekint még mindig orbánra. Esetleg szüléi ráhatásra, vagy tán önmagától orbán babérjaira tör. Lehet mégis igazak lehetnek a mendemondák és valahol orbán tanácsadói mozgatják? Az biztos...Ez az ifjú titán nem az akinek sajnos sokan hiszik. Nem az ifjú megváltó. Sokkal inkább az ifjú orbán reinkarnációja kissé szelídített formában, talán orbán örökségének tovább vivője. Hogy Gyurcsány miért nem kell nekik? ...hát épp mint amiért orbánnak sem az egész magát ellenzéknek nevező kuplerájnak sem. Ez a titán valódi átgondolt választ tudna adni miért is gondolkodik így Gyurcsányról? ...Kétlem. Ha hajlandó lenne leülni valakivel őszintén megfontoltan átbeszélni az egész Gyurcsány jelenséget, ez akkor is ugyanezt a dalt fújná, mint ahogy túl sokan. Bevették az agyukba s jól be is égett amit beléjük programozott az orbán kommunikáció karöltve az mszp haveri körös klikkes kuplerájjal. Ezeknek Gyurcsány a közellenség és ettől képtelenek szabadulni. Ha ezeknek az agyilag mosottaknak elmagyarázod mire kikre hogyan értette Gyurcsány azt a "hazudtunk" kijelentést, azt felfogják és egyet is értenek vele, DE!...menten satuféket nyomnak és máris fújják..."de Gyurcsány hazudott".... Ennyi ragadt meg a progijukban.

2017. március 5., vasárnap

Van még aki hisz és bízik ezekben?

Van még aki hisz és bízik ebben a 7 éve a cirkuszoláson kívül semmit tevő ellenzéknek nevezett katyvasznak? Télleg van még aki hiszi és bízik abban hogy ezek a senkiháziak össze akarnak fogni értünk a népért az országért? 2014-ben már bemutatták hogyan. Ezeknek a nép a fontos? Hiszi még valaki? Persze...majd a kampány környékén..., na akkor jönnek majd nagy mellénnyel észt osztani, vigyorogni, önmagukat tapsikoltatni. Aztán?... Mi fontos ezeknek?...hogy egyesek pozíciója megmaradjon, a kényelmes székeik a zsíros funkciók a naaagy semmit tevésért. Jó lenne már felébredni te szerencsétlen nép!
"Gyurcsány azt mondta, tudomásul veszi, hogy az MSZP külön listát akar, a DK is külön listát indít, de a 106 egyéni választókerület mindegyikében egy-egy jelölt kell, tehát koordinált indulás a Fidesz ellen. Gyurcsány azt szeretné, ha közös egyéni jelöltjei lennének az MSZP-vel.
Botka László az Indexnek nem sokkal az ajánlat elhangzása után így reagált erre:
az egyre több, liberális kispárt vitájába nem akarok beavatkozni.
Vagyis a DK-t liberálisnak és kis pártnak tartja. Botka nem mondta ki konkrétan, de ez értelemszerűen azt jelenti, hogy nem kíván foglalkozni az ajánlattal a koordinált indulásról. Erről tehát nem is kezd egyeztetésbe. "
"Botkának más elképzelései vannak."...mondta valaki....
Elég érdekes más elképzelések. Úgy híjják melldöngető kivagyiság, pofátlan arrogancia, öntelt gőg, csak a pozíció a nép levan sz.rva... Mondjam még?
Az mszp pedig széjjel szaggatja magát orbán leváltásában. Peeersze... 2014-ben is bemutatták mennyire. Melldöngető "mi vagyunk a legnagyobbak.", aztán összefogósdi cirkusz, annak a tehetségtelen hiteltelen Mesterházynak a tolása, aztán immel ámmal kampány. Eredmény?... újabb 4 év orbánnak. Most mi megy? Ugyanaz csak most Botka önjelölt nyomja önmagát az mszp meg követi mert nem tehet mást. Arrogáns pofátlan gusztustalan játszmák, egymás kijátszása... Ez a magát ellenzéknek mondó kupleráj. Ennyit érnek.
Jaa!... Pozíciókon osztozkodnak először, talán majd eccer valamiféle hangzatos hazug ígéretek is lesznek, aztán majd valahol sokadikként kicsit leereszkednek hozzánk is úgy a kampány környékin.
Az a PM. nevű formáció?...a schiffer növendék suttyók meg a szerencsétlenkedő "együtt" nevű izé?.... Csóró Juhász Péter....erőlködik és cirkuszol csórikám a rogán toncsi korrupciós ügyen mint magányos harcos....
Eeegen... 2014-ben ezek ketten -Együtt -PM kiegészítve a Kónya Péter vezette Szolidaritás maradvánnyal- jóóól összeborultak Bajnai mellé, aztán kaptak pár helyet egy polgármesterit is a PM-es schiffer csemete Karácsony Gergőnek... Majd jóóól ki is fúrták Bajnait, jóóól feloszlottak, Kónya is beült szépen a parlamentbe semmit tenni a Liberális Fodor is kapott egy széket...de minek?...hogy aztán semmit ne csináljon csak különcködjön. Fodor?... megér egy misét külön is....
7 éve mit csinálnak? Néha cirkuszolnak kicsit, nyilatkozgatnak hangzatosakat. Aztán? Asszisztálnak orbán maffiájának.
Mi a NÉP pedig mind e közben? ... Nézünk ki a fejünkből döbbenten bénán, többnyire egymást marva szapulva. Néha jobb híjján tüntetgettünk cseppet és roppant büszkék voltunk magunkra, mondván..mi legalább ott voltunk és nem csak "lélekben veletek"....
Néha ha erre tévedt egy "naaagy ember" ezek közül fórumozni, jóól körbe vigyorogták helyi funkcionáriusok meg "naaagy emberekre" vigyorogni szeretők. Mondtak hangzatos szépeket két órán át, mi kaptunk 10 percet hogy szóljuk pár szócskát a "naaagy emberhez"... Tapsikoltunk bőszen a "naaaagy ember" bezsebelte a dicsőséget. Mi?...bambán kábultan haza vattyogtunk és hittük... hittük a mit is? ......
Ja hogy még ezeknek van a pofáján bőr, na meg egyes fanatikusaiknak az ébredők a mi fejünkhöz csapdosni ha új utakat keresünk hogy..."árulók vagytok...orbánt erősítitek...orbán bérencek vagytok....ti is csak a koncért...." és hasonló pofátlan agyatlan kijelentések. Van a pofájukon bőr minket fenyegetni ha ezekre már nem akarunk többé szavazni , hogy "ha nem ezekre szavaztok akkor újra jön orbán"....
Ezekre? Mégegyszer? Ezekre akiknek négy évente a kampány gyüliken egy vigyor erejéig vagyunk "fontosak"? Ugyan mááá!
Ezeknek még a saját tagjaik sem fontosak, biodíszletnek, bólogatni tapsikolni kellenek csak.
De télleg!...van még aki hisz és bízik ebben a 7 éve a cirkuszoláson kívül semmit tevő ellenzéknek nevezett katyvasznak? Télleg van még aki hiszi és bízik abban hogy ezek a senkiháziak össze akarnak fogni értünk a népért az országért? 2014-ben már bemutatták hogyan. Ezeknek a nép a fontos? Hiszi még valaki? Persze...majd a kampány környékén..., na akkor jönnek majd nagy mellénnyel észt osztani, vigyorogni, önmagukat tapsikoltatni. Aztán?... Mi fontos ezeknek?...hogy egyesek pozíciója megmaradjon, a kényelmes székeik a zsíros funkciók a naaagy semmit tevésért. Jó lenne már felébredni te szerencsétlen nép!
Ez mindaddig így megy, míg a nép végre észhez nem tér és nem a kisebbik szart választja a nagyobb kupac helyett. Ezek 1990 óta ezt játsszák velünk. "válaszd a kisebbik szart, mert ha nem, akkor megkapod a nagyobbat"...és a nép bedől ennek. Mi mindig a kisebb szarkupacot választjuk az helyett hogy végre széjjel csapnánk köztük és keresnénk olyant amelyik ha nem is nemes fém, ha nem is gyémánt, de legalább nem szarkupac, hanem legalább kő...kavics.

2017. március 3., péntek

A tökéletes párt.

Életemnek párja megalapította a tökéletes pártot.
Igen! Ez a tökéletes párt. A régiek ugye nem jók mert azok is olyanok amilyenek...az Új nem jó mert megoszt meg különbenis orbán bérencek meg a biznisz meg árulók meg különbenis.... Mert ez a nép má csak ilyen. Visszagondolni pár évtizednyit, emlékezni a tetteikre, megnézni hová jutottunk, hová juttattak minket, következtetést levonni, gondolkodni józanul megfontoltan összegezve, aztán ha arra jutottunk hogy ez így nagyon nem jó, akkor keresni MÁST!...ÚJAT!...vagy legalább egy kicsit bízni azokban akik végig járták ezt az utat és bizalmat adni nekik... Aaaz nem megy. Itt csak az megy fanatikusan ragaszkodni a régihez az imádotthoz bármi rothadt is az, bármennyire is lejáratódott. Józan átgondolt megfontolt mérlegelő gondolkodás helyett érzelmileg ragaszkodni fanatikusan. Gyűlölni elutasítani mindent mert azt a qrva kibaszott régit má úgy megszoktuk.... még ha szar kupac is az is..... Fenyegetőzni, árulónak kikiáltani orbán bérencnek nevezni azt aki másképp gondolja mert ..Köszöni, de nem kér egyik rakás szar helyett másik rakás szart, egyik rothadt alma helyett egy icipicit kevésbé rothadtat, inkább választja az ép körtét. Na meg a "jajj hát úgyse tehetünk mást" sirám... Meg a "menjél csak barom kapard ki a gesztenyét dögöjjél meg, aztán mi majd jóóól szurkolunk meg lélekben veled meg bolond vagy de mennyél csak majd mi közben jól gáncsoskodunk is"...aztán azé ha az a "bolond" kikaparta azt a qrva gesztenyét, akkor majd jóóól félrelökdössük odatolongunk jóóól elmarkolásszuk aztán mellet döngetünk minő naaagy forradalmárok valánk mi má akkor is... Na ilyen ez a nép. Vagy "ugyan má minek, mittehetnénk, úccse érdemes....." Ahhaaa! Akkor üljünk le szépen aztán kussoljunk pofa alap, nincs nyervogás ám!!!...várjuk szép csendben a halált! ...és MI?...MI akik nem így gondoljuk és tenni akarunk, változtatni?..jobbítani? ...visszük a bőrünket vásárra?..égetjük meg magunkat?.... MI?...akik egyenes gerinccel akarunk járni, büszkén tükörbe nézni?.... MI?... Mi mit kapunk?...ahhaaaa...egy két biztató szó kivételével idióta bunkó megjegyzéseket, legyintéseket, árulózást, bélyegzést, aljas rágalmakat...vírus hegyeket a számítógépünkre..... és ezért tegyünk ezért a népért?...ezekért az emberekért?....ezért vigyük vásárra a bőrünk?...legyenek álmatlan átagyalt éjszakáink?... Ezért ?
Na ezért a legtökéletesebb párt ennek a népnek Életem párja által "alapított".

"Értesítek mindenkit, hogy tegnap este megalapítottam az ország egyetlen tökéletes pártját.
Győzelmünkhöz a kétség árnyéka sem férhet. Csinálni semmit sem kell, így hagyományainkhoz híven a teljes ellenzék automatikusan tagfelvételt nyert. Rátermettségét az elmúlt években már mindenki bizonyította.
Célunk:
1. Nincs, mert belefáradtunk.
2. Továbbra sem gondolkozunk.
3. Magasabb fokra fejlesztjük a félelmet, érdektelenséget.
4. Meg sem próbáljuk átlépni a saját árnyékunkat.
Platformjaink:
1. A régi nem jó.
2. Az új nem jó.
3. A te qrva anyádat.
Legközelebb találkozunk 2018-ban, hogy gratulálhassunk Orbán Viktornak újabb 4 évéhez."

Új útra lépünk.

Kedves barátaim, ismerőseim! A most következő írásom nektek szól és kemény lesz, kemény szavak, kemény mondatok, de őszinték.
Az utóbbi hetekben sokat agyaltam, gondolkodtam valamin. Az a "valami" pedig az, új útra lépek. Ti akik évek óta ismertek és követtétek az életemet, tudjátok....tudhatjátok ha figyeltetek... jól, rengeteget agyaltam, ötleteltem, utat kerestem, mentem, csináltam, próbálkoztam, kritizáltam, javasoltam.... Sokszor el és belefáradtam, sokszor éreztem úgy, reménytelen és feladom. Aztán ?... újra kezdtem, újra próbáltam.
Rá kellett jönnöm, hiábavaló volt.
Pár hete aztán valami újat találtam. Agyaltam gondolkodtam rajta hetekig. Leírtam már, úgyhogy most nem írom le megint. Aztán döntöttem.
Új útra lépek.
Tudom... Nem lesz egyszerű, göröngyös és sok akadállyal lesz tele. Tudom azt is..., lesz...VAN aki mellettem lesz és biztat, támogat mint ahogy eddig is.
Mi lesz belőle?.. Nem tudom még.
Amit tudok... Ezekkel a régiekkel én már nem tudok mit kezdeni, ezek már nem az én utam. ...ezt is leírtam már miért...
Elindulok ezen az új úton, aztán majd alakul. Viszem a hitemet a tudásomat a tapasztalataimat az elveimet az elkötelezettségemet a tenni akarásomat. Teszem amit tudok amit tehetek.
Elindulok mert úgy döntöttem... én nem vagyok hajlandó egy helyben toporogni senki kedvéért, még a barátok kedvéért sem. Nem vagyok hajlandó azért toporogni egy helyben hogy a "barátok" megmaradjanak. Nem vagyok hajlandó kettő teljesen rothadt alma közül a kevésbé rothadtat választani még a "barátok" kedvéért sem, ha ott az ép körte. Akkor inkább a körte.
Én maradok az aki voltam, maradok ugyanaz a Kulcsár Lajos István aki voltam vagyok. Bármi lesz is... ÉN...ÉN maradok!
Akik ezért elhagynak, már nem kívánnak vállalni?...Ám legyen... Ott a "delete" vagy "enter" gomb. ..Törlés!... megfogjátok találni.
Akik eztán is követni kívánnak, esetleg csak csendben, vagy támogatni, biztatni... Nekik előre is köszönöm!
Végezetül idehoztam egy barátnak írt válaszomat,
Íme!
"Egyébként pedig az az érzésem, ha elvesznek azok a baloldali barátok, akkor nem én veszítem el őket, hanem ők engem. Tudod.......Nem vagyok hajlandó megállni és egy helyben toporogni, sem pedig visszahúzni hagyni magamat csupán azért hogy a barátok...barátok?...megmaradjanak. A le árulózást sem tűröm, "....valami leessen neked is." mocskos megjegyzéseket pedig végképp nem tűröm még barátoktól sem, ...főleg nem olyanoktól akik csak láttak de nem ismernek, akik 1/10-ét sem tették mint én....pusztán azért mert én menni akarok, mert rájöttem...ezekkel a régiekkel már többé nincs egy utam. ....."
Köszönöm a figyelmeteket! Akik távoztok?...Köszönöm hogy eddig barátok, ismerősök lehettünk! ... Akik maradtok?... Köszönöm!

2017. február 22., szerda

27 év és az ellopott józan ész.



Csalódtunk 27 év alatt annyit, estünk pofára, vertek át bennünket, ígértek hazug álmokat, használtak ki bennünket aztán szartak ránk, majd újra jöttek mert pár napig kellettünk...Mi mindig csak mögéjük állhattunk de sosem melléjük....Ők mindig csak elénk álltak, de sosem mellénk vagy mögénk, sosem ki értünk. Mindannyian másképp viseljük. Csalódtunk épp eleget. Nem csak téged, engem őt őket is megviselt, vagyunk még páran, csak egyikünket így, másikunkat úgy. Itt mszp tag meg szimpatizáns a dk tagnak szimpatizánsnak, mindkettő a pm-esnek a pm-es a dk-snak ...egyik a másiknak másik az egyiknek ketten a harmadiknak ugrik és fordítva. 👈👉Alig alig pár ember aki még nem szenved amnéziában és a 27 év dolgai alapján józanul átgondolva, mérlegelve igyekszik értékelni és ítélni. Olyanok akarnak ócska arroganciával "meggyőzni" érvek helyett akik közelébe sem voltak olyan dolgoknak mint pl. én. Itt 95%-ban nem józanul átgondoló, mérlegelő gondolkodó emberek vannak, hanem fanatikus hívők...minden oldalon. Győzködhetem én a pokol mélységéig csalódottat vagy az agyatlan fanatikust 27 évnyi tényekkel érvekkel... Írhatok mondhatok sorolhatok érveket tényeket....Hiába minden. Hiába írom mondom hogy mikre figyeljenek, miket tegyenek mérlegre...ááá..minek. Az érzelmek vezetnek itt má majd mindenkit...Sajnos még általam valaha értelmesnek tartottakat is.


Fanatikusok vannak, érzelmi alapon ítélő ítélkező valaki vagy valami mögé beállók vannak. A józan ész az érvek itt mit sem érnek. Amnézia, szelektív emlékezet, fanatizmus...érzelmek.

Olyan hogy elvszerűség?...józan elkötelezettség elvek mellett? ...aaaz má rég nincs, talán nem is volt, csak nagyon kevesünknél.

Persze!... Én mint baloldali demokrata sosem leszek sem jobboldali konzervatív, sem liberális, sem más.. Így szocializálódtam. Ezen elvek értékrendek alapján ítélek meg dolgokat. DE! .... sosem nyers érzelmek és főleg nem fanatikus rajongással valaki..k iránt.

Az ilyeneknek írhatom lágyan szép irodalmi stílusban, de írhatom kőkeményen nyersen durván csiszolatlanul is.

EMBEREK! ...Nem veszitek észre? ...A TI kedvenceitek akik mögött ti fanatikusan kiálltok, vették el a józan eszeteket is!? Ők elvették, Ti hagytátok. Ezek a "kedvencek" pedig ezt kihasználva néha kicsit cirkuszolva egész jól elvannak. Hogy az országot közben újra széjjel lopják rabolják? .... míg ti egymást tépve marva fanatikusan rajongtok érdemtelenekért. Nektek nem VEZETŐK kellenek, hanem vezérek és a rajongásotoknak tárgy. Nem lesz ez így jó! ☝.....

Nekem Elég volt belőlük!✋...Ha kell és okát látom...Ütöm vágom őket mint a répát. Ha kell mert okát látom, védem őket...már amelyiket érdemesnek tartom rá... érvelek mellettük.

S közben keresem az érdemeseket akik MELLÉ állhatok akik mellénk állnak és nem csak elénk, akik kiállnak értünk és érdemes kiállni értük.


🔄
**********************************

Idézet önmagamtól! "Örülök ha vannak mérvadó véleményű értelmiségeink, de sokkal jobban lelkesítene, ha végre a népnek lenne mérvadó véleménye és nem állandóan arra várna a nép, hogy valaki, esetleg valakik megmondják miről kiről mi legyen a véleménye."

Nekem van saját mérvadó véleményem...Önmagamé!...ami saját sok éves tapasztalataimon, figyeléseken, át meg el rágódásaimon alapszanak. Persze attul még meghallgatom mások épkézláb véleményét is és elgondolkodom rajta. Ha úgy ítélem meg érdemes, akkor esetleg alakítom, esetleg átalakítom a sajátomat is.